BİZKİMİZ ?

Hakkımızda

Firmamız,deneyimli kadrosunu bir araya getirmiş ve 2015 yılında faaliyete başlamıştır. AKÇED Çevre, Çevre Danışmanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Hava Kalitesi Modelleme, Gürültü Modellemesi, Jeolojik – Hidrojeolojik Etüt, Orman Rehabilitasyon Projesi, Mera Vasfı Değişikliği, Toprak Koruma Projeleri ve Maden Ruhsatları konusunda hizmet vermek üzere kurulmuştur.

Firmamız bünyesinde faaliyet gösteren Çevre İzin ve Lisans konusunda hizmet vermek üzere Çevre Danışmanlık Birimi, planlanan faaliyetlerde kirliliğinin tahmini ve modelleme çalışmaları için Planlama Birimi ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği kapsamında faaliyet yürütmek için ÇED Birimi kurulmuştur.

Firmamız tüm birimleri ile koordinasyon içerisinde; hizmet kalitesine ve müşteri memnuniyetine odaklı, eğitim ve ekip ruhunun öneminin bilincinde ve sürekli gelişimi amaçlayan politikasıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

AKÇED kalite politikası ve kalite hedefleri kapsamında; verilen hizmetin kalitesi konusunda müşteri memnuniyetinin sağlanmasından, müşteriye ait tescilli hakların ve gizli bilgilerin korunmasından, personelin işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali, iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasından, yeterlik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmayla ilgili dürüstlüğü tehlikeye atabilecek her türlü faaliyetten kaçınılmasından, personelin eğitim ihtiyacının sürekli karşılanması ve ileriye yönelik hedefler konulmasından sorumludur.