ÇEVREDANIŞMANLIĞI

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiş olan "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği" kapsamında işletmenizin tüm başvurularını, aylık, yıllık izleme ve değerlendirme sürecini işletmeniz adına bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Yetkili Çevre Danışmanlık firması olarak yapmaktayız.

Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği gereğince tesisler Çevre İzni almak ve Çevre Danışmanlık hizmeti almak ile yükümlüdür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre Danışmanlık Belgemiz kapsamında Çevre Görevlilerimiz tarafından danışmanlık ve Çevre İzni alınması hizmetleri verilmektedir.

  • Uzman Çevre Görevlilerimiz tarafından Çevre Mevzuatı kapsamında uygunsuzlukların tespiti ve raporlanması,
  • Geçici Faaliyet Belgesi alınması,
  • Çevre İzinlerinin alınması (Emisyon İzni, Gürültü Kontrol İzni, Deşarj İzni vb.)
  • Çevre Lisanslarının alınması (Geri Kazanım Lisansı, Bertaraf Lisansı, Depolama Lisansı, İşletme Lisansı vb.)
  • Yıllık iç tetkiklerin yapılması ve raporlanması,
  • Tesisleri sürekli ziyaret ederek faaliyetleri izlemek, bilgilendirici eğitimlerin verilmesi