SEKTÖRLER

Termik Enerji Santralleri

Nükleer Enerji Santralleri

Barajlar Ve Hidroelektrik Santrallar

Atık Bertaraf Tesisleri

Kıyı Yapıları ( yat )

Otoyollar

Açık Ocak Madenciliği Ve Cevher
Hazırlama-Zenginleştirme Tesisleri

Çimento Fabrikaları

Tekstil Fabrikaları

Balık Çiftlikleri

Entegre Et Tesisleri

Toplu Konut Ve Turizm Konaklama Tesisleri