ÇEDHİZMETLERİ

ÇED HİZMETLERİ

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir; karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.

ÇED'in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı (ÇED) veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı (Proje Tanıtım Dosyası) alınmadıkça bu Projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve Kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.

ÇED Kararı alınmadan başlatılan yatırımlar için; toplam yatırım bedeli üzerinden %2 oranında para cezası kesilir.

ÇED uygulamaları kapsamında aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

  • ÇED Yönetmeliği Muafiyet Belgesi alınması
  • ÇED Raporu/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması
  • Çevre Yönetim Planlarının hazırlanması
  • Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarının hazırlanması
  • Uluslararası kredi kuruluşları standartlarına göre Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu hazırlanması
  • Ekosistem Değerlendirme Raporu Hazırlanması
  • Sosyal Danışmanlık ve Sosyal Etki Değerlendirme raporlarının hazırlanması
 

SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRME

Müşteri memnuniyetine odaklı, ekip ruhunun öneminin bilincinde ve sürekli gelişimi amaçlayan politikasıyla hizmet veren firmamız, ABD Ulusal Politikası Mevzuatı’nın (NEPA) yürürlüğe girmesiyle ÇED Uygulamalarına Paydaş Katılım Planı ve Sosyal Etki Değerlendirmesini ilave etmiştir.

ÇED uygulamalarının güçlendirilmesi, geliştirilmesi, ilgili paydaş gruplara bilgi alışverişinde bulunulması ve ÇED raporlarının kalitesinin arttırılması adına gerçekleştirilen ÇED Çalıştayı’nın Sonuç Bildirgesine göre de Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporlarının içerisinde Sosyal Etki Değerlendirmesi’ne (SED) yer verilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED), planlı müdahalenin (politakalar, programlar, planlar, projeler) ve bu müdahalelerden kaynaklanan sosyal değişim süreçlerinin hem olumlu hem de olumsuz sosyal sonuçlarını analiz etme, izletme ve yönetme süreçlerinin içerir.

Etkileyen ile etkilenenlerin bir araya gelecekleri etkileşim ortamlarında hazırlanacak sosyal etki değerlendirme çalışmaları, günümüzde projelerde yaşanan olumsuzlukları minimize edecek, empati yoluyla beklentileri ortaklaştıracak ve uzlaşma yoluyla projelerin hazırlanması sürecini başlatarak gerilimi azaltacaktır.

ÇED uygulamalarında Paydaş Katılım Planı’na da yer veren firmamız, projelerden etkilenen kişi, kurum ve diğer paydaşlara gerçekçi, askıda kalmayan ve erişilebilir nitelikte bilgi temin etmektedir. Bu şekilde projeden etkilenen paydaşları sürece dahil etmekte ve uzun vadeli samimi bir ilişki kurmaktadır.