AKÇEDÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

ÇED HİZMETLERİ

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir; karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.

 
Devamı

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiş olan "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği" kapsamında işletmenizin tüm başvurularını, aylık, yıllık izleme ve değerlendirme sürecini işletmeniz adına bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Yetkili Çevre Danışmanlık firması olarak yapmaktayız.

 
Devamı

MODELLEME

Planlanan faaliyetlerde kirliliğinin tahmini ve modelleme çalışmaları için modelleme yapılmaktadır. Hava Kalitesi Modellemesi, firmamız tarafından AERMOD – AERMET programı kullanılarak yapılmaktadır. Aynı zamanda ISCST3-PCRAMMET programları da talep doğrultusunda kullanılabilmektedir. Hava Kalitesi Modelleme çalışmalarında aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

 
Devamı