MODELLEME

HAVA KİRLİLİĞİ MODELLEME

HAVA KİRLİLİĞİ MODELLEME

GÜRÜLTÜ MODELLEME

GÜRÜLTÜ MODELLEME

MODELLEME

MODELLEME

 • AERMOD Modelleme

  Planlanan faaliyetlerde kirliliğinin tahmini ve modelleme çalışmaları için modelleme yapılmaktadır. Hava Kalitesi Modellemesi, firmamız tarafından AERMOD – AERMET programı kullanılarak yapılmaktadır. Aynı zamanda ISCST3-PCRAMMET programları da talep doğrultusunda kullanılabilmektedir. Hava Kalitesi Modelleme çalışmalarında aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

  • Modelleme çalışmasında kullanılacak Meteorolojik Veri Seti yılının belirlenmesi
  • Meteorolojik Veri Setinin temini ve hazırlanması
  • *.SFC , *.PFL ve TD6201 dosyalarının hazırlanması
  • Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi
  • Etki Analizi
 • SoundPlan Gürültü Modelleme
  • Planlanan Ve İşletmede Olan Tesisler İçin Akustik Gürültü Ölçümleri ve Modelleme
  • Ses İzolasyonu ve Gürültü Modelleme Çalışmaları